Activiteiten

Zaaischool FunJar

 Er ontstaan zoveel mooie initiatieven vanuit de chaos in de wereld!

Eén van de veranderingen die we overal zien ontstaan is de verandering in onderwijs. Waar een aantal jaren geleden nog maar een handje vol ouders erover dachten om hun kinderen op een andere manier les te gaan geven, nemen die aantallen nu flink toe.

Hoe mooi dat ook mensen van buiten het onderwijs steeds meer kijken wat hun bijdrage kan zijn voor scholen, ouders en kinderen die dichter bij de natuur willen staan. Adis is een van die mensen. Vanuit zijn bedrijf ‘FunJar’ heeft hij ‘Zaaischool FunJar’ opgericht. Doordat ik al een aantal blogs heb geschreven voor de website van FunJar hebben Adis en ik regelmatig contact. Superleuk dat ik daardoor ook mocht bijdragen aan de voorbereiding van de lessen en ik beschrijf middels deze blog graag waar Zaaischool FunJar voor staat en hoe de eerste les ingevuld is.

De drijfveer achter het oprichten van de Zaaischool is het motto:

If you want to change the world, teach children to grow their own food

Adis deelt zijn kennis over kiemgroenten en moestuinieren graag met scholen, door het aanbieden van lessen en lesmaterialen.

Tijdens de lessen van Adis ligt de prioriteit bij een aantal belangrijke punten. Zo gaan de lessen allemaal over planten en dieren, omdat kennis hierover de basis zou moeten zijn voor elk mens en … jong geleerd is oud gedaan!

De lessen zijn echte ‘doe-lessen’. De kinderen gaan zelf aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een spel, knutselen, film, dans, muziek of puzzels.
Wanneer het mogelijk is, vinden de lessen buiten plaats. Denk hierbij aan les in een lokale moestuin of bij een boer. De kinderen gaan lekker met de handjes in de grond en kunnen proeven van wat er groeit en bloeit!

De eerste les heeft officieel plaatsgevonden eind november 2022. In deze les mochten de kinderen een zaadje planten in een bakje dat ze zelf gemaakt hadden van een wc-rolletje. Tijdens de uitleg kwam er aan bod wat een plant nodig heeft om te groeien en wat de verschillende groeistadia zijn van een plantje. Hier hoorde de puzzel ‘van zaadje tot plant’ bij. De kinderen kunnen tijdens de groei van het zaadje een groeidagboek bijhouden.

Omdat in de les ook de voeding (bodem) aan bod kwam is de les gecombineerd met een bezoek aan de moestuin en een paardenwei, zodat de kinderen ook konden zien wat compost en paardenmest is. Uiteraard was er ook tijd voor de nodige knuffels met de paarden! In een volgende les zal er verder ingegaan worden op voeding en komt bijvoorbeeld ook het wormenhotel aan bod.

Om op de hoogte te blijven van de lessen die Zaaischool FunJar aanbiedt kun je de Zaaischool telegramgroep volgen.