Kiemgroenten

Heeft WIFI-straling effect op de groei van kiemgroenten?

We horen al lange tijd over de slechte invloed van (WIFI)straling op ons leven. Maar kunnen we ook aantonen wat de WIFI-straling doet op bijvoorbeeld de groei van kiemgroenten? Aan het begin van dit jaar startte Adis een FunSpriment om dat te onderzoeken.

Om zoveel mogelijk te kunnen meten in gelijke omstandigheden werd de meterkast omgebouwd tot experiment-ruimte. Op 3 januari 2022 werd er drie potjes gevuld met 20 gram kiemgroente erwten (100 erwten). Potje A werd in de meterkast tegen de WIFI-kastje geplaatst. Potje B werd in de meterkast op ca. 50 cm afstand van het WIFI-kastje geplaatst. En potje C werd in de woonkamer neergezet.
De erwten werden 10 uur in de week gezet en daarna begon het spoelen.

Na 40 uur waren de eerste mooie witte staartjes te zien. De groei was te zien in alle potten, dus tot zover geen verschil met betrekking tot straling! Ook de dag daarna (dus na 72 uur) werd geen verschil gezien in de lengte van de staartjes. 

Na 94 uur is er nog steeds geen verschil te zien tussen de potjes in de meterkast. De kiemen in potje C lijken wel wat beter te groeien. Dit zou kunnen komen door de iets warmere temperatuur in de woonkamer.

Op 9 januari is het eindresultaat zichtbaar én meetbaar. De ontkieming van de erwten in potje A en B is gelijk opgegaan. Beide potjes hebben ook een exact gelijk eindgewicht, namelijk 380 gram (incl. potje). Potje C weegt 5 gram meer (385 gram incl. potje).

Uit dit FunSpriment blijkt niet dat de WIFI-straling effect heeft gehad op de ontkieming van de erwtjes. Pot C heeft een wat beter resultaat opgeleverd. Dit zou kunnen komen door de temperatuur.

Terecht kan er opgemerkt worden dat hiermee niet alles gezegd is. Want zou de voedingswaarde ook verschillen in de drie potjes? In vervolg FunSprimentjes zou ook nog gekeken kunnen worden naar de sterkte van de straling bij de verschillende potjes. En zou het kurken hoesje ook invloed hebben op het blokken van de straling? En zouden kleine zaadjes andere resultaten geven dan erwten?

Genoeg reden dus om later nog eens een aanvullend FunSpriment met betrekking tot WIFI-straling op te pakken!

Vind je het leuk om de FunSprimenten te volgen of gewoon lekker te contacten met anderen over kiemgroenten, de groentetuin en alles daaromheen? Volg FunJar.nl dan ook via telegram!